Könyvtár adatlap
Tisztelt Látogatóink!
A Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa tájékoztatási céllal készült, nem minősül közhiteles szolgáltatásnak. Az adatbázist a Könyvtári Intézet szolgáltatja, a könyvtárakra vonatkozó adatokat az érintett intézmények tartják karban. Valamennyi adatlapon látható a könyvtár által elvégzett utolsó módosítás dátuma. Kérjük, adott esetben forduljanak a könyvtárhoz, vagy keressék fel az adott könyvtári honlapot, ahol tájékozódhatnak az időközben esetleg bekövetkezett változásokról. A MKA az adatbázisban tárolt adatokat az Országos Széchényi Könyvtár Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezeli. www.oszk.hu/adatvedelem
Hivatalos név: Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
Megye: főváros
Hivatalos cím:1024 Budapest, Keleti Károly u. 5.
Levelezési cím:1525 Budapest, Pf. 10.
Telefonszám:
 • +36 1 3456104 (főigazgató)
 • +36 1 3456105 (titkárság)
 • +36 1 3456041 (általános főigazgató-helyettes)
 • +36 1 3456036 (tájékoztatás)
 • +36 1 3456339 (kölcsönzés)
 • +36 1 3456202 (könyvtárközi kölcsönzés)
E-mail:
 • uh.hsk@aspratvynok (titkárság)
 • uh.hsk@aspfer (tájékoztatás)
 • uh.hsk@aspseznosclok (kölcsönzés)
 • uh.hsk@aspizokratvynok (könyvtárközi kölcsönzés)
Könyvtártípus:
 • országos szakkönyvtár
 • ODR-tagkönyvtár
Könyvtárvezető: Kálmán Rita, főigazgató
Fenntartó:Központi Statisztikai Hivatal
Honlapcím:http://konyvtar.ksh.hu
Alapítás éve:1867
Az alapító okirat utolsó módosítása: 2017. június 15.

KSH-kód:0103179
Könyvtárkód (OSZK-kód):B 9
Nyilvánosság foka:
   
nyilvános

Nyitva tartás:
 • Egész évben
  • Hétfő: 08:00 - 19:00
  • Kedd: 08:00 - 19:00
  • Szerda: 08:00 - 19:00
  • Csütörtök: 08:00 - 19:00
  • Péntek: 08:00 - 16:00
  • Szombat: zárva
  • Vasárnap: zárva
A NyKJ-ben rögzített alaptevékenysége:országos szakkönyvtári feladatok ellátása
Ingyenes alapszolgáltatások:
 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
Alaptevékenység:
 • a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi
 • gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja
 • tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
 • biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
 • részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
 • biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét
 • a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában
 • segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét
 • kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez
 • tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez
 • a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi
 • a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisának folyamatos fejlesztése, ennek érdekében a külföldi szakirodalmi cserekapcsolatok ápolása
 • a könyvtári állomány korszerű számítógépes feltárása
 • a statisztikával kapcsolatos tudományos és gyakorlati információs igények naprakész kielégítése
 • statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások végzése a hazai statisztikai tudomány és gyakorlat fejlődésének elősegítése érdekében
 • a statisztika és határtudományai körében a könyvtári állományon alapuló összeállítások, tanulmányok, bibliográfiák folyamatos megjelentetése
 • hatékony külföldi és hazai szakkönyvtári együttműködés elősegítése
 • állománya és kötelespéldány-jogosultsága alapján a legszélesebb olvasói igények kielégítése
 • a teljes komplex könyvtári munkafolyamat naprakész megszervezése, a leghatékonyabb könyvtári információszolgáltatások kialakítása és továbbfejlesztése érdekében
 • könyvtári együttműködés kialakítása hasonló jellegű hazai intézményekkel
 • gondoskodás a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás korszerű eszközökkel történő működtetéséről, folyamatosságáról és minőségének biztosításáról, továbbá a szolgáltatás adatainak előírt nyilvántartásáról


Elérhetőek a könyvtár 2018. évi részletes statisztikai adatai
Korábbi évek:
2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011;

Elérhetőek a könyvtár 2019. évi statisztikai adatai és mutatói
Korábbi évek:  2018  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998 
Grafikonok megjelenítése az összes év adatából

Névrövidítés: KSH Könyvtár
Főgyűjtőkörök: demográfia, statisztika, statisztikai módszertan
Mellékgyűjtőkörök: jogtudomány, közgazdaságtudomány, politikatudomány, szépirodalom, társadalomtudományok, történettudomány
Az igénybevétel feltételei: a könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, állományából bárki kölcsönözhet a könyvtárhasználati szabályzatban rögzítettek szerint
Névváltozat(ok): KSH Könyvtár
Korábbi név: Központi Statisztikai Hivatal. Könyvtár és Levéltár, Központi Statisztikai Hivatal. Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára
Idegen névváltozat(ok):
 • Office Central de Statistique Bibliotheque (hivatalos)
 • Statistisches Zentralamt Bibliothek (hivatalos)
 • Hungarian Central Statistical Office Library (hivatalos)
Idegen név rövidítés: HCSO Library
Könyvtári szoftverek: OLIB
Olvasói szoftverek: OLIB
Katalógus(ok):
 • online katalógus (könyvek, időszaki kiadványok, térképek, kéziratok, egyetemi, főiskolai jegyzetek)
Szolgáltatás(ok):
 • helyben olvasás
 • kölcsönzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • másolatszolgáltatás: fénymásolat
 • saját kiadványok árusítása
 • irodalomkutatás
 • témafigyelés
 • szelektív információterjesztés
 • statisztikai információszolgáltatás
 • közhasznú információszolgáltatás
 • Adatbázisok, virtuális könyvtár, digitális tartalmak
Rendszeresen megjelenő saját kiadványok:
 • Magyarország történeti helységnévtára (1773–1808)
 • Nagy magyar statisztikusok
 • A statisztika történetei
 • Számok és történelem
 • Nemzetközi Statisztikai Figyelő
Előfizetett vagy saját fejlesztésű adatbázisok:
 • DSI International Statistical Yearbook
 • IMF eLibrary
 • JSTOR Essential Collection
 • OECD iLibrary
 • OUP Journals
 • ScienceDirect Freedom Collection
 • Scopus
 • Springer Nature – SpringerLink
Tagság szakmai szervezetekben:
 • IAOS
 • IFLA
 • Informatikai és Könyvtári Szövetség
 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Fiókkönyvtárak:
nincs adat