Balástya Községi Könyvtár 2011. évi statisztikai adatai
Visszalépés
Alapadatok
Funkció:
Települési: községi
Nyilvánosság:
nyilvános
Működés:
működő
Cím:
6764 Balástya, Rákóczi u. 32.
Telefonszám: :
+3662578130
Fax:
+36
E-mail:
konyvtar1@munkacsy-amk.hu
Honlap:
www.balastyaertkozalapitvany.hu
Vezetőjének neve:
Kocsisné Benkő Beáta
Funkció:
közkönyvtár
Besorolás:
-
Az anyaintézmény neve:


Könyvtárazonosító kód:
676401
Minisztériumi azonosító:
10084409
Adószám:
15764955
Az adatszolgáltató települések össznépessége:

3417 (2011. január 1. forrás: KSH)
Megye:
Csongrád
Kistérség:
Kisteleki
A gazdálkodás módja:
önálló
A fenntartó típusa:
települési, kerületi önkormányzat
A kitöltő neve:
Gömöriné Kordás Gabriella
A kitöltő telefonja:
+36304785653
A könyvtár szolgáltatásai
Kölcsönzés:
könyv, Időszaki kiadvány (újság, folyóirat), AV-dokumentum, elektronikus dokumentum
Könyvtárközi kölcsönzés:
igen
Házhozszállítás:
nem
Olvasóterem:
igen
Időszaki kiadvány (újság, folyóirat) helybenhasználat:
igen
Irodalomkutatás, témafigyelés:
igen
Cédulakatalógus:
igen
Elektronikus katalógus (OPAC):
nem
Programok, rendezvények:
kiállítás, előadás, találkozó, könyvtári óra
Internethasználat:
nem
Egyéb számítógép-használat:
nem
Távoktatás:
nem
Fénymásolás, fotózás:
nem
A szolgáltató hely adatai:
A szolgáltató helyek száma:
1 (
Épület -
1,
Mozgókönyvtár (könyvtárbusz stb.) -
0)
Teljes alapterület:
215 m2
A szolgálandó közönség létszáma a tárgyév január 1-jén (fő):
3600
A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten a jelentést kitöltő könyvtárban:
6
A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten a jelentést kitöltő könyvtárban:
51
A nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben a jelentést kitöltő könyvtárban:
207
Informatikai ellátottság
Internetkapcsolat:

Sávszélesség:

Saját honlap:
nincs
Helyi hálózat:
van
Hálózatba kötött számítógépek, munkaállomások száma:
13 db
Internetes számítógépek, munkaállomások száma:
13 db
Nyilvános számítógépek:
13 db
Nyilvánosból számítógépek internet kapcsolattal:
13 db
Nyilvános internet elérési pont (pl.: WLAN Hotspot):
van
Saját, elérhető digitalizált tartalom, szakmai adatbázis:
nincs
Informatikai szakszemélyzet:
informatikus/rendszergazda/üzemeltető
Személyzet
Könyvtáros szakképesítéssel:
2 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
1 fő
Egyéb, könyvtáros munkakörben:
3 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
2 fő
Az egyébből felsőfokú végzettségű:
1 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
0 fő
Együtt:
5 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
3 fő
Egyéb alkalmazott, nem könyvtáros munkakörben:
2 fő
Allomány
(Tárgyév december 31-ei állomány)
Könyv és bekötött, tékázott folyóirat (kötet, téka):
11688
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
267
Kartográfiai dokumentum (db):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Nyomtatott zenei dokumentum (db):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Hangdokumentum (db, tekercs):
114
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
12
Képdokumentum (db, tekercs):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Elektronikus (digitális) dokumentum (db):
22
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Egyéb dokumentum (db):
85
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
A szolgáltatóhely saját állománya (db):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Összesen (db):
11909
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
279
A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány kötet (db):
11688
A tárgyévben leltárba vett állomány értéke:
5551000 Ft
Állománygyarapításra fordított összeg a KIFIZETETT SZÁMLÁK alapján:
266000 Ft
Nyomtatott kurrens folyóirat - címféleségek száma:
4
Nyomtatott kurrens folyóirat - példányok száma:
4
Digitális kurrens folyóirat - címféleségek száma:
0
Könyvtárhasználat
Regisztrált használó:
507 fő
Regisztrált használóból újonnan regisztrált:
38 fő
Aktív használó:
385 fő
Használatok (alkalom):
270
- személyes (helybeni) használat:
6971
- az összes személyes használatból internethasználat:
3476
- távhasználat - telefon, fax, e-mail / telephone, fax, email:
270
- távhasználat - OPAC, honlap / OPAC, home page:
0
Kölcsönzött dokumentum (db):
5920
Közvetlenül (helyben)használt dokumentum (db):
6388
Referensz kérdések száma:
1095
Könyvtárközi kölcsönzés:

- beérkezett kérések száma:
0
- adott dokumentum (db) - eredetiben:
0
- adott dokumentum (db) - nyomtatott formában:
0
- adott dokumentum (db) - elektronikus formában:
0
- adott dokumentum (db) - összesen:
0
- küldött kérések száma:
6
- kapott dokumentum (db) - eredetiben:
0
- kapott dokumentum (db) - nyomtatott formában:
3
- kapott dokumentum (db) - elektronikus formában:
0
- kapott dokumentum (db) - összesen:
3
Pénzügyi adatok
Bevétel:
8798000 Ft
- működési bevétel:
1323000 Ft
- felhalmozási és tőkejellegű bevétel:
0 Ft
- támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz összesen:
7475000 Ft
- támogatásból fenntartótól kapott támogatás:
0 Ft
- támogatásból pályázati támogatás:
0 Ft
- pályázati támogatásból EU-támogatás:
0 Ft
- egyéb bevétel :
0 Ft
Kiadás:
8798000 Ft
- személyi juttatás:
4737000 Ft
- munkaadókat terhelő járulék:
1221000 Ft
- dologi kiadás:
2053000 Ft
- felújítási kiadás:
0 Ft
- felhalmozási kiadás / :
0 Ft
- Egyéb kiadás:
787000 Ft
A egyéb bevétel részletezése:

- büfé, kávézó:
0 Ft
- bolt (ajándék, kiadvány, szakmai anyag, katalógus, műsorfüzet stb.):
0 Ft
- rendezvény :
0 Ft
- reklám:
0 Ft
- mecenatúra, szponzoráció:
0 Ft
- automaták:
0 Ft
- vásár:
0 Ft
- egyéb szolgáltatások (ruhatári díj, parkolási díj stb.):
0 Ft
A könyvtár által szervezett rendezvények
Kiállítás:

- rendezvények száma:
1
- résztvevők száma:
27 fő
Egyéb rendezvény:

- rendezvények száma:
19
- résztvevők száma:
520 fő
Összesen:

- rendezvények száma:
20
- résztvevők száma:
547 fő
Az egyéb rendezvényekből a használóképzést szolgáló:

- teljes óraszáma:
0
- résztvevők száma:
0 fő