Balástyai ÁMK Könyvtár 2013. évi statisztikai adatai
Visszalépés
Alapadatok
Funkció:
Települési: községi
Nyilvánosság:
nyilvános
Működés:
működő
Cím:
6764 Balástya, Rákóczi u. 32.
Telefonszám: :
+36304130075
Fax:
+3662578131
E-mail:
konyvtar1@munkacsy-amk.hu
Honlap:
www.balastyaiamk.hu
Vezetőjének neve:
Kocsisné Benkő Beáta
Funkció:
közkönyvtár
Besorolás:
-
Az anyaintézmény települése:
Balástya
Az anyaintézmény neve:

Balástyai Általános Művelődési Központ
Könyvtárazonosító kód:
676401
Minisztériumi azonosító:
10084409
Adószám:
15799524
Az adatszolgáltató települések össznépessége:

3481 (2013. január 1. forrás: KSH)
A könyvtár településének rangja:
község
Megye:
Csongrád
Járás:
Kistelki
Kistérség:
Kistelki
A gazdálkodás módja:
nem önálló
A fenntartó típusa:
települési, kerületi önkormányzat
A kitöltő neve:
Gömöriné Kordás Gabriella
A kitöltő telefonja:
+3636304130075
A könyvtár szolgáltatásai
Kölcsönzés:
könyv, Időszaki kiadvány (újság, folyóirat), elektronikus dokumentum
Könyvtárközi kölcsönzés:
igen
Házhozszállítás:
nem
Olvasóterem:
igen
Időszaki kiadvány (újság, folyóirat) helybenhasználat:
igen
Irodalomkutatás, témafigyelés:
nem
Cédulakatalógus:
igen
Elektronikus katalógus (OPAC):
igen
Programok, rendezvények:
kiállítás, előadás, találkozó, könyvtári óra
Internethasználat:
igen
Egyéb számítógép-használat:
igen
Távoktatás:
igen
Fénymásolás, fotózás:
igen
A szolgáltató hely adatai:
A szolgáltató helyek száma:
1 (
Épület -
1,
Mozgókönyvtár (könyvtárbusz stb.) -
0)
Teljes alapterület:
215 m2
A szolgálandó közönség létszáma a tárgyév január 1-jén (fő):
3650
A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten a jelentést kitöltő könyvtárban:
6
A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten a jelentést kitöltő könyvtárban:
51
A nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben a jelentést kitöltő könyvtárban:
278
Informatikai ellátottság
Internetkapcsolat:

Sávszélesség:
10-100 Mbit/s
Saját honlap:
összetettebb struktúra, rendszeresen frissülő tartalom
Helyi hálózat:
van
Hálózatba kötött számítógépek, munkaállomások száma:
16 db
Internetes számítógépek, munkaállomások száma:
16 db
Nyilvános számítógépek:
12 db
Nyilvánosból számítógépek internet kapcsolattal:
12 db
Nyilvános internet elérési pont (pl.: WLAN Hotspot):
van
Saját, elérhető digitalizált tartalom, szakmai adatbázis:
nincs
Informatikai szakszemélyzet:
szerződés alapján, kiszervezve
Online tartalomértékesítő rendszer:
nincs
Akadálymentes weboldal:
Nem
Mobil honlap:
nincs
Mobil alkalmazás:
nincs
Személyzet
Könyvtáros szakképesítéssel:
2 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
1 fő
Egyéb, könyvtáros munkakörben:
8 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
0,5 fő
Az egyébből felsőfokú végzettségű:
7 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
0 fő
Együtt:
10 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
1,5 fő
Egyéb alkalmazott, nem könyvtáros munkakörben:
1 fő
Allomány
(Tárgyév december 31-ei állomány)
Könyv és bekötött, tékázott folyóirat (kötet, téka):
12642
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
714
Kartográfiai dokumentum (db):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Nyomtatott zenei dokumentum (db):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Hangdokumentum (db, tekercs):
115
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
1
Képdokumentum (db, tekercs):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Elektronikus (digitális) dokumentum (db):
22
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Egyéb dokumentum (db):
85
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
A szolgáltatóhely saját állománya (db):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Összesen (db):
12864
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
715
A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány kötet (db):
12642
A tárgyévben leltárba vett állomány értéke:
1237000 Ft
Állománygyarapításra fordított összeg a KIFIZETETT SZÁMLÁK alapján:
1009000 Ft
Nyomtatott kurrens folyóirat - címféleségek száma:
4
Nyomtatott kurrens folyóirat - példányok száma:
4
Digitális kurrens folyóirat - címféleségek száma:
0
Könyvtárhasználat
Regisztrált használó:
555 fő
Regisztrált használóból újonnan regisztrált:
48 fő
Aktív használó:
480 fő
Használatok (alkalom):
1900
- személyes (helybeni) használat:
11657
- az összes személyes használatból internethasználat:
9705
- távhasználat - telefon, fax, e-mail / telephone, fax, email:
370
- távhasználat - OPAC, honlap / OPAC, home page:
1530
Kölcsönzött dokumentum (db):
7201
Közvetlenül (helyben)használt dokumentum (db):
6499
Referensz kérdések száma:
1418
Könyvtárközi kölcsönzés:

- beérkezett kérések száma:
0
- adott dokumentum (db) - eredetiben:
0
- adott dokumentum (db) - nyomtatott formában:
0
- adott dokumentum (db) - elektronikus formában:
0
- adott dokumentum (db) - összesen:
0
- küldött kérések száma:
20
- kapott dokumentum (db) - eredetiben:
20
- kapott dokumentum (db) - nyomtatott formában:
0
- kapott dokumentum (db) - elektronikus formában:
0
- kapott dokumentum (db) - összesen:
20
Pénzügyi adatok
Bevétel:
14640000 Ft
- működési bevétel:
0 Ft
- felhalmozási és tőkejellegű bevétel:
0 Ft
- támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz összesen:
14493000 Ft
- támogatásból fenntartótól kapott támogatás:
2221000 Ft
- támogatásból pályázati támogatás:
12272000 Ft
- pályázati támogatásból EU-támogatás:
12272000 Ft
- egyéb bevétel :
147000 Ft
Kiadás:
14640000 Ft
- személyi juttatás:
2261000 Ft
- munkaadókat terhelő járulék:
492000 Ft
- dologi kiadás:
10270000 Ft
- felújítási kiadás:
0 Ft
- felhalmozási kiadás / :
1617000 Ft
- Egyéb kiadás:
0 Ft
A egyéb bevétel részletezése:

- büfé, kávézó:
0 Ft
- bolt (ajándék, kiadvány, szakmai anyag, katalógus, műsorfüzet stb.):
0 Ft
- rendezvény :
0 Ft
- reklám:
0 Ft
- mecenatúra, szponzoráció:
0 Ft
- automaták:
0 Ft
- vásár:
0 Ft
- egyéb szolgáltatások (ruhatári díj, parkolási díj stb.):
0 Ft
A könyvtár által szervezett rendezvények
Kiállítás:

- rendezvények száma:
2
- résztvevők száma:
295 fő
Egyéb rendezvény:

- rendezvények száma:
33
- résztvevők száma:
745 fő
Összesen:

- rendezvények száma:
35
- résztvevők száma:
1040 fő
Az egyéb rendezvényekből a használóképzést szolgáló:

- teljes óraszáma:
17
- résztvevők száma:
174 fő