A(z) Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya statisztikai grafikonjai a magyarországi könyvtárak statisztikai adatai és mutatói alapján
Visszalépés
A heti nyitvatartó napok száma
A heti nyitvatartó órák száma
Gyarapodás (db)
Állomány, össz. (db)
Állomány, könyv, bekötött folyóirat (db)
Kurrens folyóiratok, a címek száma (db)
A számítógépek száma, internetes (db)
Állománygyarapító összeg (E Ft)
Könyvtáros (fő)
Könyvtáros, TMI (fő)
Használó össz. (fő)
Használat, személyes, össz. (alkalom)
Használat, táv, össz. (alkalom)
Kölcsönzések, össz. (db)
Helyben használat, össz. (db)
Használó 14 év alatt (fő)
Használat, személyes, 14 év alatt (alkalom)
Kölcsönzések, 14 év alatt (db)
Helyben használat, 14 év alatt (db)
Könyvtárközi kölcsönzések, adott (db)
Könyvtárközi kölcsönzések, kapott (db)
Alapterület (m2)