Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya 2017. évi statisztikai adatai
Visszalépés
Alapadatok
Funkció:
Települési: községi
Nyilvánosság:
nyilvános
Működés:
működő
Cím:
6764 Balástya, Rákóczi utca 32.
Honlap:

Vezetőjének neve:
Kocsisné Benkő Beáta Annamária
Funkció:
közkönyvtár
Az anyaintézmény települése:

Az anyaintézmény neve:


Könyvtárazonosító kód:
676401
Minisztériumi azonosító:
12034242
Adószám:
15838038
Az adatszolgáltató települések össznépessége:

3422 (2014. január 1. forrás: KSH)
A könyvtár településének rangja:
község
Megye:
Csongrád
Járás:
Kisteleki
A gazdálkodás módja:
nem önálló
A fenntartó típusa:
települési, kerületi önkormányzat
A kitöltő neve:
Németh Anita
A kitöltő telefonja:
+3636304130075
A könyvtár szolgáltatásai
Kölcsönzés:
Könyv, Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)
Könyvtárközi kölcsönzés:
igen
Házhozszállítás:
nem
Olvasóterem:
igen
Időszaki kiadvány (újság, folyóirat) helybenhasználat:
igen
AV-dokumentum:
igen
Elektronikus dokumentum fizikai hordozón:
igen
Irodalomkutatás, témafigyelés:
nem
Cédulakatalógus:
nem
Elektronikus katalógus (OPAC):
igen
Programok, rendezvények:
kiállítás, előadás, találkozó, könyvtári óra
Internethasználat:
igen
Egyéb számítógép-használat:
igen
Távoktatás:
nem
Fénymásolás, fotózás:
igen
A szolgáltató hely adatai:
A szolgáltató helyek száma:
1 (
Épület -
1,
Mozgókönyvtár (könyvtárbusz stb.) -
0)
Teljes alapterület:
215 m2
A szolgálandó közönség létszáma a tárgyév január 1-jén (fő):
3580
A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten a jelentést kitöltő könyvtárban:
5
A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten a jelentést kitöltő könyvtárban:
43
A nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben a jelentést kitöltő könyvtárban:
239
Informatikai ellátottság
Internetkapcsolat:

Sávszélesség:
10-100 Mbit/s
Saját honlap:

Helyi hálózat:
van
Hálózatba kötött számítógépek, munkaállomások száma:
25 db
Internetes számítógépek, munkaállomások száma:
25 db
Nyilvános számítógépek:
20 db
Nyilvánosból számítógépek internet kapcsolattal:
20 db
Nyilvános internet elérési pont (pl.: WLAN Hotspot):
Nincs
Saját, elérhető digitalizált tartalom, szakmai adatbázis:
Nincs
Informatikai szakszemélyzet:
Szerzõdés alapján, kiszervezve
Online tartalomértékesítő rendszer:
nincs
Akadálymentes weboldal:
Nem
Mobil honlap:
Nem
Mobil alkalmazás:
Nem
Személyzet
Könyvtáros szakképesítéssel:
2 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
1 fő
Egyéb, könyvtáros munkakörben:
2 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
2 fő
Az egyébből felsőfokú végzettségű:
2 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
2 fő
Együtt:
4 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
3 fő
Egyéb alkalmazott, nem könyvtáros munkakörben:
2 fő
Allomány
(Tárgyév december 31-ei állomány)
Könyv és bekötött, tékázott folyóirat (kötet, téka):
14729
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
312
Kartográfiai dokumentum (db):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Nyomtatott zenei dokumentum (db):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Hangdokumentum (db, tekercs):
115
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Képdokumentum (db, tekercs):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Elektronikus (digitális) dokumentum (db):
22
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
e Könyv (db):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Egyéb dokumentum (db):
86
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
A szolgáltatóhely saját állománya (db):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Összesen (db):
14952
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
312
A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány kötet (db):
14952
A tárgyévben leltárba vett állomány értéke:
0 Ft
Állománygyarapításra fordított összeg a KIFIZETETT SZÁMLÁK alapján:
0 Ft
Nyomtatott kurrens folyóirat - címféleségek száma:
4
Nyomtatott kurrens folyóirat - példányok száma:
4
Digitális kurrens folyóirat - címféleségek száma:
0
Könyvtárhasználat
Regisztrált használó:
546 fő
Regisztrált használóból újonnan regisztrált:
18 fő
Aktív használó:
546 fő
Használatok (alkalom):
345
- személyes (helybeni) használat:
7852
- az összes személyes használatból internethasználat:
5022
- távhasználat - telefon, fax, e-mail / telephone, fax, email:
345
- távhasználat - OPAC, honlap / OPAC, home page:
0
Kölcsönzött dokumentum (db):
9603
Az összes kölcsönzött dokumentumból elektronikus formában kölcsönzött dokumentum (db):
0
Közvetlenül (helyben)használt dokumentum (db):
7852
Referensz kérdések száma:
1082
Könyvtárközi kölcsönzés:

- beérkezett kérések száma:
0
- adott dokumentum (db) - eredetiben:
0
- adott dokumentum (db) - nyomtatott formában:
0
- adott dokumentum (db) - elektronikus formában:
0
- adott dokumentum (db) - összesen:
0
- küldött kérések száma:
1
- kapott dokumentum (db) - eredetiben:
1
- kapott dokumentum (db) - nyomtatott formában:
1
- kapott dokumentum (db) - elektronikus formában:
0
- kapott dokumentum (db) - összesen:
2
Pénzügyi adatok
Bevétel:
8083000 Ft
- működési bevétel:
864000 Ft
- felhalmozási és tőkejellegű bevétel:
0 Ft
- támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz összesen:
7219000 Ft
- támogatásból fenntartótól kapott támogatás:
7219000 Ft
- támogatásból pályázati támogatás:
0 Ft
- pályázati támogatásból EU-támogatás:
0 Ft
- egyéb bevétel :
0 Ft
Kiadás:
8083000 Ft
- személyi juttatás:
5488000 Ft
- munkaadókat terhelő járulék:
1073000 Ft
- dologi kiadás:
1352000 Ft
- felújítási kiadás:
0 Ft
- felhalmozási kiadás / :
0 Ft
- Egyéb kiadás:
170000 Ft
A egyéb bevétel részletezése:

- büfé, kávézó:
0 Ft
- bolt (ajándék, kiadvány, szakmai anyag, katalógus, műsorfüzet stb.):
0 Ft
- rendezvény :
0 Ft
- reklám:
0 Ft
- mecenatúra, szponzoráció:
0 Ft
- automaták:
0 Ft
- vásár:
0 Ft
- egyéb szolgáltatások (ruhatári díj, parkolási díj stb.):
0 Ft
A könyvtár által szervezett rendezvények
Kiállítás:

- rendezvények száma:
0
- résztvevők száma:
0 fő
Kulturális, közművelődési, közösségi program:

- rendezvények száma:
3
- résztvevők száma:
139 fő
Használóképző program:

- rendezvények száma:
0
- résztvevők száma:
0 fő
Olvasáskultúra-fejlesztő program:

- rendezvények száma:
6
- résztvevők száma:
150 fő
Digitális kompetenciafejlesztő program:

- rendezvények száma:
2
- résztvevők száma:
25 fő
Egyéb rendezvény:

- rendezvények száma:
0
- résztvevők száma:
0 fő
Összesen:

- rendezvények száma:
11
- résztvevők száma:
314 fő