Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya 2018. évi statisztikai adatai
Visszalépés
Alapadatok
Funkció:
Települési: községi könyvtár
Nyilvánosság:
nyilvános
Működés:

Cím:
6764 Balástya, Rákóczi utca 32
Honlap:

Vezetőjének neve:
Kocsisné Benkő Beáta Annamária
Funkció:
közkönyvtár
Könyvtárazonosító kód:
676401
Minisztériumi azonosító:
12034242
Adószám:

A könyvtár településének rangja:

A gazdálkodás módja:
nem önálló
A fenntartó típusa:
települési/kerületi önkormányzat
A könyvtár szolgáltatásai
Kölcsönzés:
Könyv, Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)
Könyvtárközi kölcsönzés:
igen
Házhozszállítás:
nem
Olvasóterem:
igen
Időszaki kiadvány (újság, folyóirat) helybenhasználat:
igen
AV-dokumentum:
igen
Elektronikus dokumentum fizikai hordozón:
igen
Irodalomkutatás, témafigyelés:
nem
Cédulakatalógus:
nem
Elektronikus katalógus (OPAC):
igen
Programok, rendezvények:
kiállítás, előadás, találkozó, könyvtári óra
Internethasználat:
igen
Egyéb számítógép-használat:
igen
Távoktatás:
nem
Fénymásolás, fotózás:
igen
A szolgáltató hely adatai:
A szolgáltató helyek száma:
1 (
Épület -
1,
Mozgókönyvtár (könyvtárbusz stb.) -
0)
Teljes alapterület:
245 m2
A szolgálandó közönség létszáma a tárgyév január 1-jén (fő):

A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten a jelentést kitöltő könyvtárban:
5
A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten a jelentést kitöltő könyvtárban:
34
A nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben a jelentést kitöltő könyvtárban:
232
Az épület akadálymentes megközelítése érdekében rendelkezésre áll:

- rámpa:
igen
- lépcsőlift:
nem
- lift:
nem
- van a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára jelzett parkoló:
igen
Épületen belüli közlekedés:

- az emeletek felvonóval elérhetőek:
nem
Szolgáltatások fogyatékos személyek számára:

- segítőkutyát beengedik az intézménybe:
igen
- vannak tapintható / Braille feliratok látássérült személyek számára:
igen
- jelnyelvi tolmács / Kontakt tolmácsszolgáltatás igénybe vehető:
nem
Informatikai ellátottság
Internetkapcsolat:
Kábelmodem, valamilyen DSL technológia
Sávszélesség:
10-100 Mbit/s
Saját honlap:
összetettebb struktúra, rendszeresen frissülő tartalom
Helyi hálózat:

Hálózatba kötött számítógépek, munkaállomások száma:
25 db
Internetes számítógépek, munkaállomások száma:
25 db
Nyilvános számítógépek:
20 db
Nyilvánosból számítógépek internet kapcsolattal:
20 db
Nyilvános internet elérési pont (pl.: WLAN Hotspot):
nem
Saját, elérhető digitalizált tartalom, szakmai adatbázis:
nincs
Informatikai szakszemélyzet:

Online tartalomértékesítő rendszer:
nincs
Akadálymentes weboldal:
nincs
Mobil honlap:
nincs
Mobil alkalmazás:
nincs
Személyzet
Könyvtáros szakképesítéssel:
2 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
1.000 fő
Egyéb, könyvtáros munkakörben:
1 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
0.0000000000000000 fő
Az egyébből felsőfokú végzettségű:
1 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
0.000 fő
Együtt:
3 fő
- átszámítva teljes munkaidőre :
1.00000000000000000 fő
Egyéb alkalmazott, nem könyvtáros munkakörben:
6 fő
Allomány
(Tárgyév december 31-ei állomány)
Könyv és bekötött, tékázott folyóirat (kötet, téka):
14014
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
379
Kartográfiai dokumentum (db):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Nyomtatott zenei dokumentum (db):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Hangdokumentum (db, tekercs):
120
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
5
Képdokumentum (db, tekercs):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Elektronikus (digitális) dokumentum (db):
22
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
e Könyv (db):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Egyéb dokumentum (db):
86
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
A szolgáltatóhely saját állománya (db):
0
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
0
Összesen (db):
14242
- a tárgyévben leltárba vett állomány:
384
Nemzetiségi dokumentum (db):
1
Helyismereti, -történeti dokumentum (db):
7
A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány kötet (db):
14242
A tárgyévben leltárba vett állomány értéke:
0 Ft
Állománygyarapításra fordított összeg a KIFIZETETT SZÁMLÁK alapján:
0 Ft
Nyomtatott kurrens folyóirat - címféleségek száma:
3
Nyomtatott kurrens folyóirat - példányok száma:
3
Digitális kurrens folyóirat - címféleségek száma:
0
Könyvtárhasználat
Regisztrált használó:
598 fő
Regisztrált használóból újonnan regisztrált:
56 fő
Aktív használó:
341 fő
Használatok (alkalom):
345
- személyes (helybeni) használat:
5869
- az összes személyes használatból internethasználat:
5667
- távhasználat - telefon, fax, e-mail / telephone, fax, email:
0
- távhasználat - OPAC, honlap / OPAC, home page:
345
Kölcsönzött dokumentum (db):
2134
Az összes kölcsönzött dokumentumból elektronikus formában kölcsönzött dokumentum (db):
0
Közvetlenül (helyben)használt dokumentum (db):
5696
Referensz kérdések száma:

Könyvtárközi kölcsönzés:

- beérkezett kérések száma:
0
- adott dokumentum (db) - eredetiben:
0
- adott dokumentum (db) - nyomtatott formában:
0
- adott dokumentum (db) - elektronikus formában:
0
- adott dokumentum (db) - összesen:
0
- küldött kérések száma:
0
- kapott dokumentum (db) - eredetiben:
0
- kapott dokumentum (db) - nyomtatott formában:
0
- kapott dokumentum (db) - elektronikus formában:
0
- kapott dokumentum (db) - összesen:
0
Pénzügyi adatok
Bevétel:
122641000 Ft
- működési bevétel:
1061000 Ft
- felhalmozási és tőkejellegű bevétel:
0 Ft
- támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz összesen:
121580000 Ft
- támogatásból fenntartótól kapott támogatás:
16580000 Ft
- támogatásból pályázati támogatás:
105000000 Ft
- pályázati támogatásból EU-támogatás:
105000000 Ft
- egyéb bevétel :
0 Ft
Kiadás:
30968000 Ft
- személyi juttatás:
13698000 Ft
- munkaadókat terhelő járulék:
2671000 Ft
- dologi kiadás:
11011000 Ft
- felújítási kiadás:
0 Ft
- felhalmozási kiadás / :
3588000 Ft
- Egyéb kiadás:
0 Ft
A egyéb bevétel részletezése:

- büfé, kávézó:
0 Ft
- bolt (ajándék, kiadvány, szakmai anyag, katalógus, műsorfüzet stb.):
0 Ft
- rendezvény :
0 Ft
- reklám:
0 Ft
- mecenatúra, szponzoráció:
0 Ft
- automaták:
0 Ft
- vásár:
0 Ft
- egyéb szolgáltatások (ruhatári díj, parkolási díj stb.):
120000000 Ft
A könyvtár által szervezett rendezvények
Kiállítás:

- rendezvények száma:
1
- résztvevők száma:
30 fő
Kulturális, közművelődési, közösségi program:

- rendezvények száma:
8
- résztvevők száma:
78 fő
Használóképző program:

- rendezvények száma:
5
- résztvevők száma:
100 fő
Olvasáskultúra-fejlesztő program:

- rendezvények száma:
4
- résztvevők száma:
53 fő
Digitális kompetenciafejlesztő program:

- rendezvények száma:
2
- résztvevők száma:
24 fő
Egyéb rendezvény:

- rendezvények száma:
0
- résztvevők száma:
0 fő
Összesen:

- rendezvények száma:
20
- résztvevők száma:
285 fő